การขนส่งสินค้าทางเรือจากญี่ปุ่นมาประเทศไทย  

ขนย้ายสินค้าจากญี่ปุ่นมาประเทศไทย

ขนย้ายสินค้าจากญี่ปุ่นมาประเทศไทย

การขนส่งสินค้าของประเทศญี่ปุ่น

Japan Luggage Express เป็นบริษัทขนส่งและขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศที่ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นปี 1995 และตั้งแต่นั้นมาทางบริษัทให้บริการช่วยเหลือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในการขนส่งของใช้ส่วนตัวไปยังประเทศบ้านเกิดทั่วโลกด้วยราคาสมเหตุสมผล หากคุณกำลังวางแผนกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือจากญี่ปุ่นมาไทย เราสามารถช่วยคุณได้ทั้งในรูปแบบข้าวของส่วนตัวหรือสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นเพื่อนำมาขายในประเทศไทย

อัตราค่าบริการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทย

อัตราค่าบริการขนส่งทางอากาศ


สนามบินสุวรรณภูมิ 950 เยนต่อกิโลกรัม

การขนส่งในปริมาณน้อย การใช้บริการทางกาศจะเสียค่าบริการน้อยกว่าการขนส่งทางทะเล

- น้ำหนักต่ำสุดคือ 45 กิโลกรัม การขนสินค้าน้ำหนักต่ำกว่ากำหนดจะถูกคิดค่าบริการในอัตราของน้ำหนักเท่ากับ 45 กิโลกรัม

- ภาษีการขนส่งจะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งไปยังอาคารผู้โดยสารปลายทาง ค่าใช้จ่ายปลายที่อาจเกิดขึ้นเช่น สถานีบริการ ค่าธรรมเนียมการจัดการของสายการบินนั้นๆ ค่าพิธีการศุลกากรและค่าบริการจัดส่งไปยังปลายทางที่อยู่หรือการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะไม่รวมอยู่ในภาษีการขนส่งตามที่กล่าวมา

ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอัตราบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- อาจมีการเรียกเก็บค่าเชื้อเพลิงและค่ารักษาความปลอดภัย

ค่าบริการจัดการสินค้าของ Japan Luggage Express

ค่าบริการดำเนินพิธีการศุลกากร: 5,900 เยนต่อของที่ส่งมา

∗ของที่ส่งมาหมายถึงสินค้าทั้งหมดที่จัดส่งในครั้งเดียว

ค่าบริการไปรับสินค้า

พื้นที่ในโตเกียว (23 เขตปกครอง) : ฟรี

นอกพื้นที่โตเกียวและโยโกฮาม่า: คิดค่าบริการเพิ่ม 50 ถึง 250 เยนต่อกิโลกรัม

ยกตัวอย่างอัตราค่าบริการ:

สินค้าหนัก 50 กิโลกรัมเพื่อขนส่งไปสนามบินสุวรรณภูมิ: 950 เยน x 50 กิโลกรัม + 5,900 เยน = 53,400 เยน

การจัดเก็บคลังสินค้า

100 เยน/กิโลกรัม ต่อสัปดาห์ (ต้องทำการจองก่อนไปรับสินค้า)

การประกันสินค้า

เราให้บริการการประกันสินค้าทางทะเลและอากาศโดยคิดเบี้ยประกันที่ 1.5% ของมูลค่าสินค้าที่ถูกกำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักปริมาตร (น้ำหนักตามสัดส่วน)

เนื่องด้วยมาตรฐานปริมาตรที่กำหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักต่ำในน้ำหนักจำเพาะจะถูกกำหนดสัดส่วนเป็นน้ำหนักปริมาตร น้ำหนักมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางอากาศจะสูงกว่าน้ำหนักรวมที่เกิดขึ้นจริงหรือน้ำหนักปริมาตร ดังนั้นน้ำหนักปริมาตร: สูง (ซม) x ยาว (ซม) x หนา (cm) 6,000 ยกตัวอย่างเช่น น้ำหนักปริมาตรของกล่องหนึ่งเท่ากับ 40 x 60 x 50 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 20 ถ้าน้ำหนักรวมของกล่องเท่ากับ 25 กิโลกรัม จำนวนน้ำหนักที่คิดค่าบริการคือ 25 กิโลกรัม (25 มากกว่า 20) แต่ถ้าน้ำหนักกล่องคือ 1 กิโลกรัมเท่านั้น การคิดค่าน้ำหนักจะอยู่ที่ 20 กิโลกรัม (20 มากกว่า 1) น้ำหนักปริมาตรจะถูกกำหนดใช้เมื่อน้ำหนักสินค้าที่จัดส่งต่ำในน้ำหนักจำเพาะเช่นผ้านวม กีต้าอคูสติกหรือรถจักรยาน

อัตราค่าบริการขนส่งทางทะเล (การขนส่งสินค้าทางทะเลจากญี่ปุ่นมาไทย)

การบริการขนส่งทางทะเลไปยังท่าเรือในกรุงเทพ

กรุณาติดต่อโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือโทรศัพท์เพื่อขอราคาการขนสินค้าไปยังประเทศไทย เราจะส่งการเสนอราคาทางให้แก่คุณทางอีเมล อัตราค่าบริการกำหนดขั้นต่ำที่หนึ่งลูกบาศก์เมตร เรายินดีให้บริการขนส่งของใช้ส่วนตัวหรือสินค้านำเข้ามาขายในประเทศไทย